Certificaat ROCP

Het Register Online Communications Professionals (ROCP) in Nederland is een initiatief van het Platform Innovatie in Marketing (PIM). Op deze website vindt u nadere informatie over de persoonlijke certificering tot Registered Online Communications Professional (ROCP), over het Permanente Educatie-aanbod en andere relevante zaken voor de (aankomend) ROCP-er.

De Benelux telt nogal wat beoefenaren van het communicatievak. Echter, dit vakgebied is de afgelopen vijf jaren drastisch veranderd zodat oude diploma’s en keurmerken niet meer garant staan voor kwaliteit in het online communicatie- en PR-vakgebied. Zeker voor buitenstaanders, ontbreekt het zicht op kwaliteit op het gebied van moderne online communicatie. Velen van hen zijn met name gespecialiseerd in de traditionele vormen zoals branding, PR en push-communicatie.

Het nieuwe communicatievak vereist echter veel kennis en ervaring over digital, online en social media, middelen en modellen. Zaken als strategie, channel management, campagnemanagement, klantprocessen, organisatie, wetgeving, verandermanagement, marketing, service, technologie… zijn noodzakelijk voor de nieuwe communicatieprofessional. Zeker voor buitenstaanders, ontbreekt het zicht op kwaliteit op het gebied van communicatie in haar nieuwste verschijningen en concepten.

Sinds 2010 bestaat er een erkend kwaliteitskeurmerk om vakbekwame en hooggekwalificeerde communicatie- en PR-professionals herkenbaar te maken. Zij kunnen nu toetreden tot het Register Online Communications Professionals door de persoonlijke procedure voor certificering te doorlopen. Deze certificering voldoet aan internationale normen.

Het  Register Online Communications Professionals is een keurmerk voor goed en modern opgeleide ervaren communicatie- en PR-professionals in online en digital (marketing)communicatie. Het ROCP wordt gevormd door betrouwbare en proactieve vakmensen die opereren op strategisch en tactisch managementniveau. Doel van het register is om het communicatie- en PR-vakgebied verder te professionaliseren en communicatie- en PR-professionals die zich geschoold hebben in de laatste inzichten, modellen en concepten een zichtbare plaats te geven. Zij onderscheiden zich door hun opleiding, werkervaring en integriteit.

Toelatingseisen

Als professional wordt u toegelaten tot het Register Online Communications Professionals als u aantoonbaar voldoet aan strenge toelatingseisen. Om gecertificeerd te kunnen worden voor het  Register Online Communications Professionals, met het bijbehorende recht de titel ROCP te mogen voeren, dient men aan een aantal vereisten te voldoen. Men dient aan te kunnen tonen een volwaardig gesprekspartner te zijn op het gebied van digital en online communicatie. Dit houdt concreet in dat de gecertificeerde adequate en moderne kennis heeft over de online communicatie en PR strategie, tactiek, online communicatiemix (digital branding, social media, website, content management, mobile marketing, zoekmachinemarketing), planning en implementatie. En dat planmatig en praktisch in de praktijk kan toepassen.

Hooggekwalificeerde vakbekwame online communicatieprofessionals zijn herkenbaar aan zijn/haar titel Register Online Communications Professional.
  1. De titel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het gebied van Online Communicatie en PR door de zorgvuldige beoordeling van uitstekende opleidingsinstituten en erkende brancheverenigingen.
  2. De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van Online Communicatie en PR professionals die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van het Online Communicatie en PR vakgebied.
  3. De leden van het register dienen ieder jaar hun vakkennis bij te houden door het bezoeken van Online Communicatie en PR conferenties en seminars, gastcolleges en themasessies.


Hoe wordt u  Registered Online Communications Professional?

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van Online Communicatie en PR en zich actief begeeft in dit vakgebied, dan is het mogelijk dat u zich als online communicatie professional kunt certificeren. Beeckestijn Business School verzorgt in Nederland Online communicatie opleidingen op Post-HBO en Postdoctoraal niveau. Gecertificeerden dienen een proeve van bekwaamheid af te leggen door middel van het schrijven en verdedigen van een Online Communicatie en PR plan. Bij de verdediging zijn twee vakbekwame docenten aanwezig. Bij de verdediging dient u aan te tonen het online communicatie vak op zowel tactisch als strategisch in meer dan voldoende mate (cijfer minimaal een 7) te beheersen. 


Internationaal

Wereldwijd zijn er diverse opleidingsinstituten en business schools die studenten opleiden tot Online Communicatie en PR professionals. In Nederland is op dit moment alleen Beeckestijn Business School gecertificeerd en geautoriseerd om studenten op te leiden en te examineren voor het ROCP register.

Wanneer u vragen heeft over het ROCP register in Nederland kunt u contact opnemen via info@educatieregister.nl.